Onzena estació

Jesús és clavat en creu

Escriu sant Lluc:
«Quan arribaren a l'indret  anomenat  Gòlgota,
 el crucificaren juntament  amb els criminals,
un a la dreta i un altre  a l'esquerra. Jesús deia:
"Pare,  perdoneu-los,  que  no  saben  el  que fan"».

Senyor, ara que sou enlairat en l'arbre de la
creu, atraieu totes les coses cap a vós.
En consumar així el vostre sacrifici, glorifiqueu
perfectament  el  Pare, i a  tots  nosaltres, Senyor,   
ens   atorgueu la vida. Que sapiguem  també 
oferir-la,  juntament  amb vós, per a lloança
vostra  i per la vida del món.

Amb furients martellades
és Jesús clavat en creu;
jo sóc qui les hi ha donades
amb mes ofenses a Déu.