Catorzena estació

Jesús és col·locat en el sepulcre

Llegim en sant Marc:
«Ja cap al tard, com que era divendres, a punt
de  començar el  repòs  del  dissabte, Josep
d'Arimatea,  membre  honorable  del  sanedrí,
que esperava també el regne de Déu, va atrevir-se
a anar a trobar Pilat i a demanar-li el cos de Jesús.
Pilat s'estranya que ja fos mort. Crida el centurió
per informar-se'n, i un cop hosabé per ell, donà
el cos a Josep. Josep comprà un llençol, desclavà
Jesús, l'amortallà amb el llençol i el posa en un
sepulcre tallat a la roca. Després féu rodolar una
gran pedra per tancar l'entrada del sepulcre.
Maria Magdalena  i Maria  de  Josep  miraven 
on l'enterraven».

Senyor, si  el gra  de blat  no  fos  colgat  a terra
no podria pas néixer  la nova espiga. Feu que en
el buit, la foscor i el silenci  de les nostres proves
 s'afermi més la nostra esperança en vós.

Dins el sepulcre reposa
el cos del meu Redemptor;
agraït, damunt la llosa
voldria morir d'amor.