Quinzena estació

Jesús, el crucificat, ressuscita

Escriu sant Mateu:
.«L’àngel del Senyor digué a les dones: "No tingueu
por, vosaltres. Sé que busqueu Jesús, el crucificat.
No hi és, aquí. Ha ressuscitat tal com ho havia predit.
Veniu a veure el lloc on havia estat posat, i aneu de
seguida a dir als deixebles: Ha ressuscitat  d'entre
els morts i anirà davant vostre a Galilea; allà el veureu"».

Senyor,   que   la   for a   de  la   vostra resurrecció 
aparti  de nosaltres  tota  por  i ens enforteixi en
el nostre testimoniatge quotidià de L’Evangeli.

Oració final:

Senyor,

feu davallar una abundosa benedicció
sobre el vostre poble,
que ha commemorat la mort del vostre Fill,
amb la plena esperan9a de la resurrecció.
Concediu-li el perdó, doneu-li el consol,
augmenteu-li la fe,
assegureu-li l'eterna redempció.
Per Crist Senyor nostre.
Amén.