Primera estació

Jesús és condemnat a mort

Escriu l'evangelista sant Joan:
«Era el divendres, vigília de la Pasqua, cap al migdia.
Llavors Pilat diu als jueus: "Aquí teniu el vostre rei".
Ells cridaren: "Fora, fora,crucifiqueu-lo".
Pilat els diu: "Jo haig de crucificar el vostre rei?"
Els grans sacerdots respongueren: "No tenim cap rei fora del Cèsar''. Llavors Pilat els l'entregà per a crucificar-lo».

Senyor, feu que comprenguem aquest misteri de la vostra donació. «Ningú no estima més que el qui dóna la vida pels amics».

Jesús, víctima escollida,
és condemnat a la mort;
perdonar-me eterna vida
Ell sofreix tan trista sort