Tercera estació

Jesús  cau per primera  vegada sota  el pes de la creu

Preguem amb el salm 21.
“Déu meu, Déu meu,
¿perqué m'heu abandonat?
Jo sóc un cuc, no pas un home,
befa de la gent i menyspreat  del poble.
Tot jo m'escolo com aigua,
tinc desarticulats  els meus ossos,
tinc eixut com terrissa el paladar,
la !lengua se m'hi encasta,
i m'ajaieu a la pols de la mort».

Senyor, que en els moments de prostració i
d'angoixa   experimentem   la   força   de  la
vostra gràcia, per a emprendre de nou el camí.

Jesús, per volta primera,
cau de cansament  rendit;
sa creu tornaré lleugera
si als seus peus caic penedit.