Quarta estació

Jesús troba la seva Mare

Units  al trasbals de  Crist  en  trobar-se amb
Maria, dirigim-li les paraules d'una Lamentació:
«Amb que et compararé?
A que diré que t'assembles, filia de Jerusalem?
A que t'igualaré per consolar-te,
noia, filla de Sió?
És que el teu desastre és gran com el mar,
qui hi posarŕ remei?»

Oh Verge i Mare Maria, només  l'amor us
dóna fora  per a suportar aquesta espasa
de dolor. Sortiu-nos també a  l'encontre
quan la creu ens aclapara i conforteu-nos
amb el vostre  exemple i amb les vostres gracies.

Al carrer de l'amargura
Mare i Fill s'han contemplat;
mira bé, vil criatura,
quin martiri els has causat.