Cinquena estació

El Cireneu ajuda Jesús a portar la creu

Escriu sant Lluc:
«Ouan s'enduien Jesús, agafaren un tal Simó
de Cirena, que venia del camp, i li carregaren
la creu perquè la portés darrere Jesús».

Senyor,  ajudant-nos  a  portar  mútuament
les nostres carregues, complirem  la vostra
llei. Feu que estiguem sempre a punt per a
donar un cop de ma amb senzillesa a tot
aquell que necessiti de nosaltres.

A Jesús li dóna ajuda
de mal grat el Cireneu;
per mes culpes merescuda,
no voldré portar ma creu?