Setena estació

Jesús cau per segona vegada a terra

Amb  lsaïes contemplem Crist caigut sota
la creu novament:
«No tenia ni figura, ni res que es fes admirar,
no tenia l'aspecte atractiu, era menyspreat,
rebuig entre els homes, home fet al dolor, i
acostumat a  la malaltia, semblant a  aquells
que ens repugna de mirar, el menyspreàvem i
el teníem per no-res. Tanmateix, ell portava les
nostres malalties, i havia pres damunt seu els
nostres dolors».

Senyor,  és  ben  bé  per  a  vós  l'hora  del
poder de les tenebres. Que també nosaltres
des de l'abisme clamem. amb confiana al Pare:
Aparteu de mi aquest calze, pero que no es faci
la meva voluntat sinó la vostra.

Com la creu és tan pesada,
defallit cau novament;
cau Jesús cada vegada
que jo trenca un manament.