Vuitena estació

Jesús consola les dones de Jerusalem

Llegim en sant Lluc:
«El  seguia  una  gran  gentada  del  poble,  i
també moltes   dones   endolades,  que   el
planyien. Jesús es girà cap a elles i els digué:
"Dones de Jerusalem, no ploreu per mi: ploreu
per vosaltres i pels vostres fills... Perquè, si a
un arbre verd fan això, què serà de l'arbre sec?"».

Senyor, que tampoc nosaltres, amb aquest
exercici del Viacrucis, ens planyem només
de vós, sinó que pensem sobretot en
nosaltres, que som responsables de tants
pecats personals, i que d'alguna manera
contribuïm així a augmentar el mal del món.

Jesús a plorar convida
a les filies de Judà;
si ploro ma mala vida,
Jesús m'aconsolarà.