Novena estació

Jesús cau per tercera vegada a terra

El profeta Isaïes veié el Servent de Déu així:
«Fet pols per les nostres culpes, complia la
pena que ens torna la pau, i les seves ferides
ens curaven. El Senyor li infligia la pena que
tots nosaltres havíem merescut. Quan era
maltractat ell s'humiliava i no obria la boca;
com els anyells portats a matar, o les ovelles
mentre les esquilen, ell callava».

Senyor,  que  no  siguin  inútils   tants sofriments.
I feu  que,  fins  i tot  la  nostra humiliació,
en ofendre-us  repetidament, serveixi pera
apropar-nos més a vós.

Jesús, tercera vegada,
sense forces ha caigut;
ai, que cara l'ha pagada
 ma obstinada ingratitud.