top of page

Les Confraries

La junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona està formada per les 12 confraries i congregacions que formen la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.

bottom of page