top of page
Setmana_Santa_214.jpg

Cofradía de San Isidro y San Galderico

Parroquia

Fecha de fundación:

 9 de abril de 1946

Vesta

Vesta de color negro

Capa color verde

Cinturón y puños de color verde

Capucha del mismo color de la capa

Paso

Pas de l‘Oració de Jesús a l‘Hort de Getsemaní. Jesús, agenollat en actitud d’oració, rep el consol
de l’Àngel i li mostra a l’altre mà el calze d’amargor
de la Passió.

Advocación / Gremio

Agricultores

Para saber +

Hhistoria de la Cofradía

De molt antic, a la processó del Divendres Sant, el primer Pas era el de l’Oració de Jesús a l'Hort de Getsemanì. Hom podia contemplar-hi la imatge de Jesús agenollat als peus d'un àngel que li presentava el calze d’amargor de dalt d'un arbre florit, als branquillons del qual es posaven uns quants ocells vius. Els tres apòstols predilectes dormien al cantó oposat. Aquest Pas pertanyia al gremi d'hortolans i com d'altres fou destruït. Un grup d'agricultors de santa Eugènia i de Palau Sacosta, portats per un desig de perfecció i devoció s'agruparen per celebrar actes de culte, entre ells, l’assistència novament a la processó penitencial del Sant Enterrament del Divendres Sant. Amb data 20 d'abril de 1946 sol·licitaren la possibilitat d’ésser erigits en con freno. El 4 de maig el Sr. Bisbe aprova els estatuts, constituint-se amb seu canònica a l’església del Mercadal. La junta de la confraria acordà, en reunió celebrada el dia 11 de novembre de 1946, la construcció del Pas representatiu de l'Oració de Jesús a l’Hort de les Oliveres, i encomanaren a l’admirat escultor gironí Sr. Carrera i Dullander la maqueta, i pocs mesos més tard la talla i la realització a l’escultor barceloní Sr. G. Arquimbau.

El Paso

Obra del escultor gerundense Joan Carrera Dellunder.

Segueix-nos a les xarxes

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
_DSF2466.JPG
bottom of page