top of page
25032016 Processó (1095).JPG

Confraria de la Santa Faç

Esglèsia del Carme de Girona

Data de fundació:

1996

Vesta

Vesta de color lila amb línia blanca 

Capa blanca amb la creu de santiago

Caputxa del mateix color de la vesta.

Pas

Pas de la trobada de Jesús amb la Verònica. Pujant al Calvari, ajudat pel bon Cirineu, Jesús deixa
gravat el seu rostre al mantell de la Verònica que li
ha eixugat la cara. 

Advocació / Gremi

Col·legi Nacional de Secretaris, Interventors i Depositaris de l'Administració Local
Cavallers de Santiago i Verge del Pilar

Per saber-ne +

Història de la Confraria

La Confraria de la Santa Faç dels Cavallers de Santiago, és filial de les Congregacions Marianes de Dames de la Cort d'Honor i dels Cavallers de Nostra Senyora del Pilar. La devoció a la Verge del Pilar va cristal·litzar en el nostre segle en la creació de la Congregació de Dames de la Cort d'Honor establerta i inaugurada a la capella de Sant Francesc de l'església parroquial de Nostra Senyora del Carme el dia 12 d'octubre de 1912, gràcies a Entusiasme de la Senyora Margarita Taberner i a la seva mort, pel de la seva filla la Senyora Maria de l'Estrella Noguer i Taberner. La Congregació dels Cavallers sorgiria més tard, en part per Experimentada protecció de la Verge del Pilar augmentada en els anys de prova de 1936-39. Els seus fundadors foren D. Francesc de P. Bartrina i Mas i D. Joaquim Roca Falgueras, entre d'altres. La Congregació es constituí el maig de 1940 a la capella de Sant Pons de la Parròquia Major de Sant Fèlix; amb el primordial deure de procurar la restauració de la capella de Nostra Senyora del Pilar de Pedret. Restaurades ambdós capelles i tornades al culte, va ser important Obra realitzada pels congregants a la capella del Pilar de Pedret, en la que es festejava solemnement la data del Pilar i en la que tots els dies de precepte se celebrava la santa missa. Ambdues Congregacions, pertanyents a la Confraria de la Santa Faç, sota la nominació comuna de Cavallers de Santiago, col·laboren en tots els actes de la Setmana Santa, tenint, la Confraria, dos representats dins la Junta de Confraries de Girona. Fou en el mes de gener de 1944 que en una sessió de junta d'ambdues Congregacions van acordar assistir a la processó del Divendres Sant. El 16 de març es va acordar visitar el Molt Il·lustre Sr. Vicari General per demanar que davant la impossibilitat material de construir un "pas" poguessin assistir a la processó amb la seva bandera, proposant la confecció d'una "vesta" adequada als colors de la mateixa senyera, o sigui violeta amb faixa i bocamànigues blanques (les primeres vestes dels anys 1944 a 1950, per cinturó, portaven, uns cordons entrellaçats de colors violeta i blanc, idèntics als que pengen de la bandera dels Cavallers del Pilar). La iniciativa fou aprovada per la Superioritat i des d'aquest any 1944 que les Congregacions col·laboren amb la seva assistència a la processó. El Rvdm. Sr. Bisbe D. Josep Cartaña Inglés, el 20 de juny de 1950 va nomenar una comissió mixta de la següent manera: Vistos els precedents escrits presentats per l'Associació de la Cort d'Honor de Senyores a Maria Santíssima i per la Congregació de Cavallers de la Santíssima Verge del Pilar, accedim al sol·licitat nomenant la Comissió de Dames i Cavallers per a l'organització de la Confraria de la Santa Faç i construcció d'un Pas apropiat per a concórrer a la Processó del Sant Enterrament ... Autoritzada l'Associació, s’acordà reformar la vesta amb l'addició d'una vistosa capa i guants blancs. Així mateix, es completen les insígnies amb la Creu de Santiago.  D. Joaquim Rosa Roca va dibuixar i pintar a mida natural la Creu de Santiago perquè servís de model per a la confecció dels complements de la capa i decoració de les faldilles del Pas.  Fou en el 1995, que la Confraria de la Santa Faç, essent el President D. Joaquim Rosa Roca, van renovar els Estatuts per adaptar-los a les Lleis d'associació vigents, i el 6 de febrer de 1996 van ser aprovats per al Sr. Bisbe D. Jaume Camprodon Rovira, com; Associació privada de fidels "Confraria de la Santa Faç de Girona".

Confraria que té el seu origen en les Congregacions Marianes de Dames de la Cort d'Honor i els Cavallers de Nostra Senyora del Pilar, congregacions que participaven en actes molt destacats de la Setmana Santa gironina, com la participació en les quaranta hores de la Catedral i l'assistència a la processó del Divendres Sant.

El 20 de juny de 1950 les dues congregacions nomenaren una comissió mixta, que donà lloc a la Confraria que sortia a la processó amb la bandera del Pilar.

L'any 1996, a conseqüència de la remodelació d'estatuts que es va dur a terme l'any anterior, va quedar constituïda com una associació privada de fidels "Confraria de la Santa Faç de Girona".

El Pas

El Pas, fou obra de l'artista barceloní D. Josep Maria Camps i Arnau. Va sortir per primera vegada a la processó de 1951 representant la trobada de Jesús amb la Verònica. A Any 1952, se li van afegir fanals artístics, i no fou fins al 1961 que es va completar el Pas amb la figura històrica i bíblica del Cirineu. Com sigui que el Col·legi Nacional de Secretaris, Interventors i Depositaris de l'Administració Local tenien per patrona a la Verge del Pilar, i tenien l'honor de ser portants del Pas. En l'esmentat any 1952 va sortir la Confraria amb el seu pendó ofrenat per la Srta. D. Estrellita Noguer i brodada per ella mateixa. La imatge del Redemptor, que figura en el mateix, fou executada per D. Maria Luisa Goigoechea de Poch catedràtica de Dibuix de l'institut Nacional de E.M. Les faroles i el pendó, des de l'any 1961, tenien l'honor de ser-ne portadors, els empleats i funcionaris de Correus i Telègrafs, ja que tenien el patronatge de la Verge del Pilar i de Santiago respectivament.

Segueix-nos a les xarxes

  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIn
  • Instagram
25032016 Processó (1173).JPG
bottom of page