top of page
_DSF3998.jpg

Confraria de Sant Sepulcre

Catedral de Santa Maria

Data de fundació:

10 de gener de 1947

Vesta

Vesta de color negre

Capa  amb pitet color crema amb la creu de Jerusalem en vermell 

Cinturó negre de vellut

Caputxa del mateix color de la vesta

Pas

Pas dels Perfums: Les santes dones ajuden a amortallar el cos de Jesús amb un llençol i perfums, tal com era costum
d’enterrar entre els jueus.

Pas del Sant Sepulcre: Jesús fou dipositat en un sepulcre nou, tallat en la roca i custodiat per uns guàrdies, d’on ressuscità al tercer dia.

Advocació / Gremi

Gremi de ...

Per saber-ne +

Història de la Confraria

L’any 1946 es va constituir una comissió encarregada de proposar la creació d’aquesta confraria. Aquesta comissió es va encarregar de la confecció dels estatuts i de promoure llur aprovació. Així el 15 de gener de 1947, quedava erigida la Confraria del Sant Sepulcre, amb la finalitat de fomentar la devoció a la Passió i Mort de Nostre Senyor Jesucrist, assistir corporativament a la processó del Sant Enterrament i contribuir al culte extern de l’Església, essent consiliari d’honor l’Excm i Rvdm. Sr. Bisbe Josep Cartañá i director el M.l.Dr. Josep Ma Noguer Juliol, que més tard passà a ser-ne consiliari fins la seva mort. L’any següent (1948) s’estrenà el monumental i artístic pas del Sant Sepulcre. Fou projectat pel malaurat arquitecte gironí i membre d’aquesta Confraria Joaquim Ma Masramon de Ventós. Va ser construït als Tallers de Claudi Rius de Barcelona. Durant molts anys es va poder contemplar durant tot l’any a la Catedral, però actualment està a l’Església dels Dolors i es pot visitar cada any juntament amb la resta de passos per l’exposició de Setmana Santa. L’any 2001 aquest pas va ser objecte d’una profunda restauració. L’any 1957, es crea la Guàrdia Noble del Sant Sepulcre, formada per set membres amb la finalitat d’escoltar el pas durant la processó. El vestit rèplica de la Guàrdia vaticana es deu a un projecte del Sr. Joaquim Pla i Dalmau i a la realització de la Sra. Maria Plekler, modista d’art i alta costura. El dia 16 d’abril de 1957, el Bisbe Cartañá va procedir a la benedicció de les armadures. El programa de la Junta de Confraries de l’any 1960 parlava d’una sèrie de projectes a desenvolupar en els anys següents. El primer d’elis era l’ornamentació de la capella que la Confraria té a la Seu, la primera a la dreta de la gregoriana a la girola o deambulatori. Així l’artista gironí Doménec Fita fou encarregat amb la col·laboració del Sr. Joaquim Boada d’esculpir el Crist Jacent que avui podem admirar a l’esmentada capella. El segon projecte era la construcció del denominat "pas dels perfums" per a la secció de senyores de la Confraria. Però aquest projecte va quedar guardat i no va veure la Llum fins l’any 1989, en què el Diumenge de Rams el Consiliari M.l. Dr. Nogué va poder veure realitzada Ja seva il·lusió de beneir el pas amb que tantes vegades havíem somniat tots plegats. El pas representa el moment de l’embalsamament de Jesús abans de ser introduït a la cambra mortuòria. El grup escultòric és obra l’escultor Sr. Trayter, dels Tallers d’Art Cristià d’Olot. La plataforma, així com tots els seus accessoris, il·luminació i decoració va ser realitzada per membres de la Confraria. Val a dir que a partir de la Setmana Santa de l’any 2001, van ser senyores de la Confraria les portants del pas, costum que esperem arreli ben aviat ¡ esdevingui una tradició. La Basílica de Santa Maria de Palera antigament monestir benedictí ¡ avui Basílica ¡ dedicada al sant Sepulcre, la qual gaudeix dels mateixos privilegis que el Sant Sepulcre de Jerusalem, està sota els auspicis de la Confraria del Sant Sepulcre i s’hi ha vingut celebrant amb gran solemnitat la nostra festa anyal, amb la presencia de tota la junta, la Junta de Confraries de la nostra ciutat, els cavallers de l’Ordre del Sant Sepulcre de Jerusalem, que donen gran vistositat a l’acte amb els seus uniformes. Es de destacar el recolliment que és produeix en aquesta festa de germanor a l’interior de la basílica en sentir el cant gregorià entre aquelles antiquíssimes parets esculpides en pedra realitzat per un grup de senyoretes acompanyades per un excel·lent organista. Per acabar volem manifestar el nostre agraïment a tots els confrares que estan realitzant un esplèndid treball per a la conservació ¡ renovació de la nostra Confraria, la qual, any rera any, esta augmentant el seu nombre de confrares i d’activitats, tan espirituals com culturals.

El Pas

L'any 1948 es va estrenar el monumental i artístic pas del Sant Sepulcre, projecte de l'arquitecte gironí i membre de la Confraria, Joaquim Mª Masramon de Ventós, construït als tallers de Claudi Rius de Barcelona.

L'any 1989 es va estrenar el Pas dels Perfums, grup escultòric realitzat per l'escultor Trayter dels tallers de l'Art Cristià d'Olot.

Segueix-nos a les xarxes

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram
_DSF2483.JPG
bottom of page