top of page

Les Confraries

La Junta de Confraries de la Setmana Santa de Girona està formada per les 12 confraries, arxiconfraries i congregacions que formen la Processó del Sant Enterrament del Divendres Sant.

bottom of page