top of page

GALERIA DE FOTOS

"Moments capturats en imatges eternes."

TRASLLAT DIVENDRES SANT.jpg

CULTURA

La Setmana Santa a Girona és una celebració profunda i emotiva que destaca la riquesa cultural de la regió. Amb processons solemnes, la ciutat es converteix en un escenari de tradició i espiritualitat. Aquesta commemoració no només ressalta les pràctiques religioses, sinó que també posa de manifest la importància de preservar i valorar la rica herència cultural catalana. La Setmana Santa Gironina és un testimoni viu de la profunda connexió entre la fe i la cultura que enriqueix la comunitat local.

PROCESSÓ.jpg

ART

La Setmana Santa a Girona és una celebració profunda i emotiva que convergeix amb una manifestació artística única. Els passos processionals, autèntiques obres d'art, transmeten la passió i la veneració de la comunitat en cada detall. Cada imatge sacra, meticulosament confeccionada, relata la història de la Pasqua amb un simbolisme profund. Els artesans locals, amb habilitat i devoció, creen peces que captiven els espectadors i inspiren reflexió.

DECORACIÓ PASSOS DIVENDRES SANT.JPG

TRADICIÓ

La Setmana Santa a Girona és una celebració que destil·la història i fervor. Les tradicions sagrades es perllonguen pels carrers empedrats, omplint-los de processons solemnes i imatges venerades. Aquestes manifestacions culturals connecten el passat amb el present, creant una relació profundament enraonada amb la identitat local. És vital preservar aquest llegat, ja que a través de les tradicions es manté viva la riquesa cultural i es transmeten valors fonamentals que reforcen els llaços comunitaris.

IMG_0095.jpg

MUSICA

La Junta de Confraries té un paper vital en la promoció de la música a Catalunya. Mitjançant l'organització de concerts, trobades i altres esdeveniments, fomenta la diversitat musical i dóna suport als músics locals. A més, contribueix a preservar i difondre el patrimoni musical de la regió.

_XT36362.jpg

IGUALTAT

La Junta de Confraries ha jugat un paper crucial en la lluita per la igualtat de gènere a Catalunya. Mitjançant la promoció de valors d'inclusió i respecte, ha treballat per eliminar estereotips de gènere i fomentar la participació equitativa de dones en les seves activitats i responsabilitats.

_XT33028.jpg

DIFUSIÓ

La Junta de Confraries té un paper crucial en la difusió de la Setmana Santa, coordinant les diverses celebracions i actes religiosos. Mitjançant la seva organització i promoció, es manté viva la tradició i es fomenta la participació dels fidels i del públic en general.

bottom of page